people around you


/ please, see English below/

6.06 ранку, Coffee Life на Майдані Незалежності. Ще вчора ввечері випадковим чином втрапив на концерт Мадонни, навіть не планував і точно не очікував. Читав недавно у Forbes історію про Сергія Щербину, то він якраз згадував: "Будьте обережні зі своїми бажаннями, вони можуть стати реальністю".
Знаєш формулу успіху? Гарвардські вчені вивели: 10% - навчання, 40% - робота, а інші 50%.. Як думаєш, що? Я коли це розказую своїм друзям, то дуже рідко чую правильну відповідь. А друга половина успіху - це твоє оточення. За іншою теорією, ти є власне середнім арифметичним п'яти людей, з ким частіше понад усе спілкуєшся. "Скажи мені хто твій друг - і я скажу хто ти", - говорить нам народна мудрість. І я думаю, правду говорить.

Дуже гарну метафору з цього приводу передає Іцхак Пінтосевич у своїй книзі "10 Заповідей Успіху". Спілкування з людьми - це як відвідування магазину парфумів. Ти заходиш в цей магазин, нюхаєш парфуми і виходиш, однак запах парфумів ще певний час залишається з тобою. Так само і з людьми.

Завдяки сприянню Оксани Тюпи, JCI запустив програму "JCI Mentorship" - і відтепер деякі активні члени організації, хто цього хотів, має наставника - успішного підприємця. Мій ментор, власник будівельної компанії, переконаний, що люди досить сильно впливають один на одного, тому потрібно досить прискіпливо добирати собі оточення. І це логічно: якщо більше часу будеш проводити з бомжами, то і сам з часом станеш бомжем, а як з мільйонерами - то мільйонером.

Подумай, хто є ці 5 людей, які тебе оточують і чи хотів би ти бути їхнім середнім арифметичним?

/English version/

06.06 am, I am in Coffee Life at the Independence Square (Maydan Nezalezhnosti) in Kyiv. Last night I was on concert of Madonna, but, in true, did not plan and certainly didn't expect. "Be careful of your things, because they can come true".
Do you know the formula of success? 10% - study, 40% - work, and the other 50% .. What, do you think, is that? When I said this to my friends, I only seldom heart the correct answer. The second half success is your environment. According to another theory, you are actually average of five people with whom you communicate most. "Tell me who your friend - and I'll tell you who you are" - very famous folk wisdom. And I think, it makes sense.

Itshak Pintosevych gives a good metaphor regarding that issue in his book "10 Commandments of Success". Talk to people - it's like shopping perfume. You walk into the store, smell all perfume and go out, but the smell of perfume still some time with you. So same with people.

Due to support of Oksana Tjupa, JCI launched the program "JCI Mentorship" - and now some active members of the organization, who do want, have a mentor - a successful entrepreneur. My mentor, the owner of a construction company, convinced that people are very strongly influenced by each other, so you need very carefully choose your environment. This is logical: if you spend more time with homeless, then you become homeless, but if with millionaires - then you will become millionaire.
Think, who are these 5 people who are around you and whether you want to be their arithmetic mean (average)?

Comments

  1. Не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были идеальными. Поль Верлен. :-)

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts